REGAL SUDOLT” (Reducerea Excluziunii în GAL SUDOLT)

GAL SUDOLT

Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială

În cadrul proiectului “REGAL SUDOLT” (Reducerea Excluziunii în GAL SUDOLT), Centrul de Resurse pentru Organizațiile Non-profit din Oltenia (C.R.O.N.O.), având ca parteneri Universitatea Arctică a Norvegiei din Tromso, Asociația Terre des hommes, Asociația Vasiliada și Comuna Urzicuța, au fost instruiți şi asistați  230 de  profesioniști (inclusiv de etnie romă) din rândul celor care furnizează servicii copiilor/tinerilor aflați în situații de risc, a fost dezvoltată prin cooperarea între factorii interesați de la nivel local şi regional -aparținând inclusiv societății civile- o strategie incluzivă de dezvoltare locală la nivelul G.A.L. SUDOLT și au fost realizate planuri de acțiune pilot pentru 3 Consilii Comunitare Consultative din comunele Urzicuța, Cârna și Goicea (DJ). Respectivele planuri de acțiune vor fi implementate la nivel local prin intermediul unor proiecte viitoare ce vizează combaterea discriminării şi excluziunii sociale.

 

centrul de resurse pentru incuziuneDe asemenea, în proiect a fost constituită Rețeaua de Incluziune Socială din Oltenia, ce reunește în principal membrii Consiliilor Comunitare Consultative care au participat la proiect (dar este deschisă și către alți profesioniști din regiune care activează în domeniul incluziunii sociale). Rețeaua este deservită de un centru de resurse (situat în Craiova) operat de CRONO și de Terre des hommes.

Proiectul este strâns corelat cu realizarea Strategiei de Dezvoltare Locală a G.A.L. SUDOLT, în contextul finanțării prin programul LEADER (2014 -2020), prin facilitarea componentei de incluziune socială a strategiei,  care va avea rolul să respecte criteriile și principiile legate de coeziunea socială și reducerea dezavantajelor pentru grupurile defavorizate.

*

 *          *

Scopul proiectului „Reducerea Excluziunii în G.A.L. SUDOLT (R.E.G.A.L. SUDOLT)” a constat în pilotarea unor măsuri inovative de combatere a discriminării grupurilor vulnerabile și a excluziunii socio–economice în comunitățile locale din cadrul Grupului de Acțiune Locală (G.A.L.) SUDOLT.

Obiectivele specifice au fost următoarele:

A) Dezvoltarea capacităților și abilităților de a lucra cu grupurilor vulnerabile a 215 profesioniști implicați în domeniul incluziunii sociale din GAL Sudolt pe durata a 11 luni;
B) Realizarea unei strategii incluzive de dezvoltare locală a GAL Sudolt în primele 6 luni de proiect;
C) Realizarea planurilor de acţiune pentru minim 3 Consilii Comunitare Consultative din teritoriul GAL Sudolt în primele 6 luni de proiect;

D) Pilotarea a cel puţin câte o măsură din strategia de dezvoltare a GAL Sudolt şi din 3 planuri de acţiune ale Consiliior Comunitare Consultative în ultimele 6 luni de proiect.

Valoarea contractului de finanțare a fost de 1.296.569 lei, din care 1.079.157 lei a reprezentat valoarea grantului SEE.

GAL SUDOLT

www.eeagrants.org          www.granturi-corai.ro

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a FRDS şi a Granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului;

CONTACT

Vă rugăm să ne trimiteți mesajul dvs. prin email la crono@rdscv.ro.

Sending

©2015 ComunitatiIncluzive.ro

Log in with your credentials

Forgot your details?

Skip to toolbar