REGAL SUDOLT” (Reducerea Excluziunii în GAL SUDOLT)

GAL SUDOLT

Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială

În cadrul proiectului “REGAL SUDOLT” (Reducerea Excluziunii în GAL SUDOLT), Centrul de Resurse pentru Organizațiile Non-profit din Oltenia (C.R.O.N.O.), având ca parteneri Universitatea Arctică a Norvegiei din Tromso, Asociația Terre des hommes, Asociația Vasiliada și Comuna Urzicuța, au fost instruiți şi asistați  230 de  profesioniști (inclusiv de etnie romă) din rândul celor care furnizează servicii copiilor/tinerilor aflați în situații de risc şi a fost dezvoltată prin cooperarea între factorii interesați de la nivel local şi regional, aparținând inclusiv societății civile, o strategie incluzivă de dezvoltare locală la nivelul G.A.L. SUDOLT.

În cadrul proiectului au mai fost realizate planuri de acțiune pilot pentru 3 Consilii Comunitare Consultative din comunele Urzicuța, Cârna și Goicea (DJ). Respectivele planuri de acțiune vor fi implementate la nivel local prin intermediul unor proiecte viitoare în vederea combaterii discriminării şi excluziunii sociale.

Proiectul este strâns corelat cu realizarea Strategiei de Dezvoltare Locală a G.A.L. SUDOLT, în contextul finanțării prin programul LEADER (2014 -2020), prin facilitarea componentei de incluziune socială a strategiei,  care va avea rolul să respecte criteriile și principiile legate de coeziunea socială și reducerea dezavantajelor pentru grupurile defavorizate.

GAL SUDOLT

www.eeagrants.org          www.granturi-corai.ro

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a FRDS şi a Granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului;

CONTACT

Vă rugăm să ne trimiteți mesajul dvs. prin email la crono@rdscv.ro.

Sending

©2015 ComunitatiIncluzive.ro

Log in with your credentials

Forgot your details?

Skip to toolbar