Apel de propuneri de proiecte pentru accesarea măsurii “Investiții în infrastructura socială care vizează și minoritatea romă” din SDL “GAL Valea Dunării Sudolt”