Apel de propuneri de proiecte pentru accesarea măsurii “Investiții în infrastructura socială care vizează și minoritatea romă” din SDL “GAL Valea Dunării Sudolt”

1. Data lansării apelului de selecție: 03.01.2018 orele 08:30

2.Măsura lansată: M10/6B “Investiții în infrastructura socială care vizează și minoritatea romă”

Tipul măsurii: Investiții

Beneficiari eligibili:

 Autoritățile publice locale cu responsabilități în domeniu si asociațiile acestora;

 Autoritățile publice locale cu responsabilități în domeniu ori asociatiile acestora in parteneriate cu actori sociali relevanti;

 Furnizori de servicii sociale în condițiile legii;

 Entitati publice sau private care se obliga sa devina furnizori autorizati de servicii sociale până la finalizarea investițiilor;

 Grupuri de Actiune Locala (GAL) în cazul în care niciun alt beneficiar nu prezintă interes și se aplică măsuri de evitare a conflictelor de interese

3. Fondul disponibil- alocat în sesiune: 240.000 EURO

4. Suma maximă nerambursabilă care poate fi alocată pentru finanțarea unui proiect: 200.000 Euro

Intensitatea sprijinului: 100% din totalul cheltuielilor eligibile

5. Data limită de depunere a proiectelor: 01.02.2018 orele 17.00

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: la sediul Asociației GAL Valea Dunării Sudolt din Comuna Bârca, str. Mihai Viteazu nr.244- în incinta Caminului Cultural, Județul Dolj înaintea datei limită de depunere, specificată în Anunțul de deschidere a apelului de propuneri de proiecte, în intervalul luni-joi 08.30-17.00, vineri 08:30 – 14:30; 6.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborat de GAL pentru Măsura 10/6B, poate fi accesat pe pagina de internet a GAL- www.galvds.ro secțiunea Măsuri – Măsura 10/6B. 7.

Date de contact ale GAL unde solicitanții pot obtine informații detaliate:

 Direct la sediu Asociației GAL Valea Dunării Sudolt – Comuna Bârca, Strada Mihai Viteazu nr. 244(în incinta Căminului Cultural), Județul Dolj,

 Telefon: 0251/356 654

 E-mail: office@galvds.ro 8. La sediul GAL Valea Dunării Sudolt gasiți versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente Măsurii 10/6B.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

CONTACT

Vă rugăm să ne trimiteți mesajul dvs. prin email la crono@rdscv.ro.

Sending

©2015 ComunitatiIncluzive.ro

Log in with your credentials

Forgot your details?

Skip to toolbar